top of page

אבנים מספרות

Updated: Dec 4, 2018

שבת 25/11/17 {הר ערקוב}

מה מספרות לי האבנים על ההרים, במדבר שכמעט ואין איש בו ?

אבנים וסלעים מספרים לי את סיפורי המתים והחיים ,

לפעמים אלו מחיים את אלו ולעיתים מה שנדמה כמת, מתעורר לחיים עם לחות הטל והגשם המועט.... ולעיתים – המתים נשארו במדבר, אחרי שהחיים עברו כאן, תהו על משמעות החיים והמוות והשאירו רישומם על אבנים-מספרות.

חיות קטנות {מחילת הקוצן בין אבנים} אוכלות חיות יותר קטנות {חלזונות} ,

ניזונות מבשרן ומלשדן רווי המים במדבר הצחיח ....

צמח שאינו ממש צמח {חזזית= סימביוזה של אצה ופטריה} , חי-מת על סלעי המדבר...

השקהו מים וראה זה פלא- הוא מוריק בשניות ....

ואנשים שחלפו במקום , אולי אבות אבותיה הנוודים של הרועה הבדווית שפגשתי

השאירו מתיהם,

טומוליס - קברי גל עתיקים

וסיפרו סיפורים, פחדים ותקוות ,

השאירו לדורות רבים את סמלי-אלוהיהם ותפילותיהם בחרותות סלע בנות אלפי שנים....0 comments

コメント


bottom of page